קאַפּסל קלייד

ווונדערלעך צו טראָגן אַ גאַנץ יאָר. באָרראָאָם, באַלל אָדער ביטש, איר וועט שטענדיק קוקן סטאַנינג אין די קאַפּסולע דרעס.